Nackstöd massage utan piggar

Verksamt för nackstöd och massage.
Längd 20 cm och ca 7 cm hög. 
Pris:

185

SEK