Nackstöd massage med piggar

Verksamt för nackstöd och massage piggarna ger en taktil yta.
Längd 20 cm och ca 7 cm hög.
Pris:

185

SEK