Tubklämma Master

Tubklämma Master
Tubens bottenkant träs igenom klämmans öppning
dra klämman uppåt allt efter det att innehållet minskar.
Pris:

50

SEK