Sillock flexy

Ett flexibelt avrinningslock som passar för grytor med ø 18-24 cm.
Den är enkel att använda, tryck på sildelen och spänn
fästet på motsvarande kant av grytan.
Pris:

150

SEK