Diskborste med sugploppar

Diskborsten är försedd med en sugploppar
för fastsättning vid diskhon.
Pris:

245

SEK