Nagelsax

En nagelsax med ett förlängt grepp.
för att underlätta klippning av tånaglarna är bladet vinklat.

Pris:

100

SEK