Maxtv

Maximera TV med ett par special-gjorda glasögon. Optiken i MaxTV har beräknats för ett avstånd på 3 m. MaxTV har en dioptriutjämning (utjämnnigsmöjlighet vid synfel) på +/- 3 dpt. Detta kan ställas in för båda ögonen oberoende av varandra. Man kan även ställa in TV-bilden för andra avstånd än 3 m.
Förstoringen är 2,1X. Vikt 49 gram.

Pris:

1 798

SEK