Konservöppnare Pelikan

Pelikan Konservöppnare

Ny typ av konservöppnare Pelikanen spärras vid burkens kant.

I stället för att vrida på ett vred (som är vanligast bland konservöppnare) så pumpar" man med Pelikanens arm.

Kräver tvåhandsfattning. Vikt 158 gr.

Pris:

220

SEK