Läslinjal 2x

Förstoringen läggs direkt på texten/underlaget. En hjälplinje hjälper till att följa textens rader och gör det lättare att läsa.
Läslinjalen är 122 mm lång och 26 mm bred med 2X förstoring.
Pris:

595

SEK